research team

News articles

How to create a realistic virtual child (and why you might want to)

"Criminal psychologists and computer scientists are using virtual avatars to train people how to interview vulnerable children."

 

Vil bruke kunstig intelligens til å øve på barneavhør

"Kunstig intelligens tas i bruk når forskere og eksperter på barneavhør utvikler nye øvingsmetoder for politiet og barnevernet."

 

Forskere utvikler ny øvingsmetode for barneavhør

"Metoden er basert på kunstig intelligens."

 

Norsk politi seier nei til banebrytande overgreps-forsking

"Kvaliteten på avhøyr av overgrepsutsette barn er framleis ikkje god nok i Noreg, meiner forskarar. Likevel vil ikkje politiet vere med på å utvikle ny teknologi som kan gjere dei verdsleiande i avhøyrsteknikk."